Gemeenteproject

Doe mee

40 dagen project

In de veertigdagentijd staan we stil bij de weg van liefde die Jezus voor ons is  gegaan. Een weg die Hem Zijn leven kostte. In de weg die Hij ons voorging, mogen wij Hem volgen. Maar hoe doe je dat in jouw leven hier en nu? In onze serie ’40 dagen hier en nu’ delen we 8 levenslessen van Jezus met je, om jou hierbij te helpen! 

Aanmelden via:
www.40dagenhierennu.nl

Zie ook het kerkblad van afgelopen vrijdag.

Hier en Nu

Volg ons op de website en scipio app van Spakenburg-Noord