Noord

“De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen”

Wij zijn noord

Spakenburg-Noord is een gemeente die bestaat uit gelovigen die door de liefde en genade van God samengebracht zijn, die door de Geest verbonden zijn met Christus en met elkaar.

De Bijbel is ons fundament en wij willen als gelovigen de Bijbel trouw navolgen en gebruiken als wegwijzer voor het leven met God en onze naasten. Als leeswijzer gebruiken we daarbij de belijdenisgeschriften.

Als gelovigen ervaren wij de krachtige werking van de Heilige Geest in ons en die ons helpt God lief te hebben boven alles en de naasten als onszelf.

Onze gemeente wil een open, liefdevolle gemeente zijn die een warm thuis biedt aan gelovigen, jong en oud. Wie mee wil delen, heten we hartelijk welkom. God geeft royaal, wij geven door. Onze gemeente wil een eenheid zijn, in nauwe verbondenheid met Jezus Christus. Ieder neemt daarin zijn eigen plaats in, met eigen talenten en overtuigingen, maar ook vanuit ieders eigen achtergrond; een eenheid in verscheidenheid dus.

Gemeente
Voor
Jong en Oud

Kerkdiensten

Iedere zondag 9.30 uur en 19.00 uur

Belangrijke kernactiviteit zijn onze kerkdiensten, die als doel hebben dat wij als gemeente samen God ontmoeten, Hij staat centraal.