Noord

“De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen”

Wij zijn noord

Spakenburg-Noord is een gemeente die bestaat uit gelovigen die door de liefde en genade van God samengebracht zijn, die door de Geest verbonden zijn met Christus en met elkaar.

De Bijbel is ons fundament en wij willen als gelovigen de Bijbel trouw navolgen en gebruiken als wegwijzer voor het leven met God en onze naasten. Als leeswijzer gebruiken we daarbij de belijdenisgeschriften.

Als gelovigen ervaren wij de krachtige werking van de Heilige Geest in ons en die ons helpt God lief te hebben boven alles en de naasten als onszelf.

Onze gemeente wil een open, liefdevolle gemeente zijn die een warm thuis biedt aan gelovigen, jong en oud. Wie mee wil delen, heten we hartelijk welkom. God geeft royaal, wij geven door. Onze gemeente wil een eenheid zijn, in nauwe verbondenheid met Jezus Christus. Ieder neemt daarin zijn eigen plaats in, met eigen talenten en overtuigingen, maar ook vanuit ieders eigen achtergrond; een eenheid in verscheidenheid dus.

Gemeente
Voor
Jong en Oud

Actueel
Nieuws

Startweekend

De voorbereidingen zijn al gestart. In de kerk hangt een wenslingt met spullen die we nodig hebben. Van een cake bakken tot prijsjes voor de bingo.

Alle beetjes helpen.

Herenigingsbijeenkomst

Feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het samengaan van de NGK en GKv kerken in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk.

Aanvang 19.30 uur

Feestelijk

Op vrijdag 12 mei is er in de Westerkerk een gevarieerde avond met veel muziek en samenzang. Ook is er ruimte voor gebed en verootmoediging.

Met medewerking van o.a. Bort Koelewijn, Jan Winter, Arie van Diermen en Gertjan van Harten.

Voorjaarsconcert

Tijdens het concert zullen verschillende liederen ten gehore worden gebracht.

Aanvang 19.30 uur

Voorjaarsconcert

Onder leiding van dirigent Hendrika Vermeer en muzikale begeleiding door Stean Heinen en Eva Folkersma.

Kerkdiensten

Iedere zondag 9.30 uur en 19.00 uur

Belangrijke kernactiviteit zijn onze kerkdiensten, die als doel hebben dat wij als gemeente samen God ontmoeten, Hij staat centraal.