Geven

Uw bijdragen aan de kerk of uw giften voor de diaconie of zending kunt u als volgt overmaken

Kerk:
NL71 RABO 03114 00205 tnv Geref. Kerk Spakenburg-Noord
Diaconie:
NL24 RABO 03114 00760 tnv Diaconie Geref.Kerk Spakenburg-N
Zending:
NL18 RABO 03114 06300 tnv Penningmeester cie ZH&T Spakenburg-Noord

Kerkdiensten

Iedere zondag 9.30 uur en 19.00 uur

Belangrijke kernactiviteit zijn onze kerkdiensten, die als doel hebben dat wij als gemeente samen God ontmoeten, Hij staat centraal.