WIE ZIJN WIJ

Spakenburg-Noord is een gemeente die bestaat uit gelovigen die door de liefde en genade van God samengebracht zijn, die door de Geest verbonden zijn met Christus en met elkaar.

 

Onze gemeente wil een open, liefdevolle gemeente zijn die een warm thuis biedt aan gelovigen, jong en oud. Wie mee wil delen, heten we hartelijk welkom. God geeft royaal, wij geven door. Onze gemeente wil een eenheid zijn, in nauwe verbondenheid met Jezus Christus. Ieder neemt daarin zijn eigen plaats in, met eigen talenten en overtuigingen, maar ook vanuit ieders eigen achtergrond; een eenheid in verscheidenheid dus.

We zijn geroepen om elkaar te dienen, om geduldig en verdraagzaam te zijn. Dat kan alleen als we elkaar liefhebben. Verdraagzaamheid is een sleutelbegrip in het apostolisch onderwijs aan de christelijke gemeente. Die verdraagzaamheid wordt in de Bijbel altijd gekoppeld aan de dienende houding van Jezus zelf.

WAAR GAAN WIJ VOOR
Wij zijn geroepen om elkaar te dienen, om geduldig en verdraagzaam te zijn. Dat kan alleen als we elkaar liefhebben. Verdraagzaamheid is een sleutelbegrip in het apostolisch onderwijs aan de christelijke gemeente. Die verdraagzaamheid wordt in de Bijbel altijd gekoppeld aan de dienende houding van Jezus zelf:

Naar boven, de relatie met God
God eren door Hem te loven en te dienen met liefdevolle toewijding. Daarvoor is nodig dat wij Hem steeds beter leren kennen

Naar binnen, de onderlinge relatie binnen de gemeente
Elkaar liefhebben en dienen door onderlinge zorg en ambtelijk pastoraat en diaconaat om de gelovigen toe te rusten.

Naar buiten, onze houding en relatie tot onze omgeving
Van betekenis zijn voor de wereld door de liefde van God in woord en daad uitdragen naar de mensen buiten de gemeente in onze omgeving, anders kerkelijken, buitenkerkelijken, via zending en hulpverlening in het buitenland en verantwoordelijkheid dragen als rentmeesters voor de schepping.

DE BIJBEL IS ONS FUNDAMENT

De Bijbel is ons fundament en wij willen als gelovigen de Bijbel trouw navolgen en gebruiken als wegwijzer voor het leven met God en onze naasten. Als leeswijzer gebruiken we daarbij de belijdenisgeschriften.

Een belangrijke kernactiviteit zijn onze kerkdiensten, die als doel hebben dat wij als gemeente samen God ontmoeten, Hij staat centraal.

Kerkdiensten

Iedere zondag 9.30 uur en 19.00 uur

Belangrijke kernactiviteit zijn onze kerkdiensten, die als doel hebben dat wij als gemeente samen God ontmoeten, Hij staat centraal.