Nieuws

VVB Zending TU Uw Bijdrage

Actie

Iedere 5 jaar wordt door de commissie van beheer (CvB) de financiële situatie en de lange termijn planning doorgenomen. Gezien de huidige situatie in de Noorderkerk en vanwege de coronamaatregelen willen wij graag uw aandacht vragen voor de financiële actie 2021.

De CvB zal alle gemeenteleden een brief sturen met de details en het verzoek om de vaste bijdragen aan te passen en zoveel mogelijk door middel van een automatische incasso te voldoen.
Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen erop dat we met ons allen de kosten van 2021 zullen opbrengen en er geen betalingsachterstanden zullen ontstaan