Wie mij zoekt, zal mij vinden.

Spreuken 8 : 17

Wij zijn

NOORD

io Hiernaast staat het oude logo met daaronder de vertaling en uitleg van de teksten die verwerkt zijn in dit logo.

Eben Haëzer
De verschillende onderdelen uit dit oude logo zijn vertaald naar het heden en daarnaast ook gericht op de toekomst. Zo weten we dat Here ons tot hiertoe heeft geholpen, maar we geloven ook dat Hij ons nooit zal afvallen, nooit zal verlaten en vertrouwen we erop dat Hij ook in deze tijd onze Helper is en dat we ook voor de toekomst niets te vrezen hebben.

Ecclesia Reformata Semper Reformanda
De Latijnse spreuk in het logo krijgt zijn vertaling in ons visiedocument: “Onze gemeente bestaat uit gelovigen die door de liefde en genade van God samengebracht zijn, die door de Geest verbonden zijn met Christus en met elkaar. De Bijbel is ons fundament, het gezaghebbend Woord van God. Dat wordt duidelijk samengevat in onze gerefor-meerde belijdenissen. Wij willen als gelovigen de Bijbel trouw navolgen en gebruiken als wegwijzer voor het leven met God en onze naasten. Als leeswijzer gebruiken we daarbij de belijdenisgeschriften. Als gelovigen ervaren wij de krachtige werking van de Heilige Geest in ons en die ons helpt God lief te hebben boven alles en de naasten als onszelf.”

Logo

Hij heeft immers zelf gezegd
nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,
zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen

‘De Heer is mijn helper
ik heb niets te vrezen.’

Hebreeën 13: 5 – 6

Groepen

Kids

Youth

Gezin

Senior

Alpha

Gebed

Onze
Mensen

Predikant

Pieter Boonstra

Jeugd werker

Leon Bos

Koster

Jaap de Graaf