Activiteit

Geef de liefde door

Nieuw initiatief Zussen van NOORD

Zussen van Noord

Speciale borden gaan rond in de gemeente te bemoediging. Geniet ervan en geeft met liefde door!

Agenda

Tijdens het webinar van 1 maart 2021 gaan we aan de slag met het thema: ‘Leven uit liefde, gericht op gemeenschap’. Dit thema wordt ingeleid door Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie van de Theologische Universiteit Kampen. Je bent voor dit webinar van harte uitgenodigd.

Graag tot 1 maart!
Hartelijke groet, Kerk2030
Janneke Burger-Niemeijer, Klaas Koelewijn, Roel Kuiper, Jan Los, Piet Mars, Hans Schaeffer en Joost Smit